COMUNICAT pentru susținătorii și simpatizanții înființării PCSP

COMUNICAT pentru sustinatorii si simpatizantii PCSP(1)

COMUNICAT de presa - PPUsl sustine Romania Bunastarii

ACORD POLITIC PPUsl cu Ioan Ghise

Reclame

Proiect de Lege privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România

GHISE IOAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

                                                     S E N A T                                                           

                     C ă t r e

                  Biroul Permanent al Senatului,

În conformitate cu art.75 din Constituţia României şi cu art.85 din Regulamentul Senatului, vă înaintăm alăturat Lege privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România

Iniţiator:

Senator Ioan Ghișe

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL                                                 CAMERA DEPUTAŢILOR

Lege privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

Articol unic: Lege privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România

Art.1

Se mandatează Guvernul pentru a deschide negocierile cu unele țări membre ale UE, precum și Federația Rusă, cu scopul recuperării datoriilor de stat față de România.

Art. 2

Obiectivele datoriilor de recuperat sunt:

a) datoriilor de stat ale Germaniei față de statul român;

b) recuperarea tezaurului României înstrăinat către Rusia Țaristă;

c) averea Fundației Gojdu.

Art. 3

Banca Naționala a României va asigura asistența tehnică necesară.

Art. 4

Guvernul va prezenta anual, până la 1 decembrie, în fața Parlamentului, raportul privind îndeplinirea mandatului său.

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din data de…..

Preşedintele Senatului

Călin-Constantin-Anton Popescu Tăriceanu

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de…..

Preşedintele Camerei Deputaţilor

Valeriu Ștefan Zgonea

Expunere de motive la Lege privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România

Lansarea în luna martie a anului 2015, a planului Junker pentru investiții și relaxarea monetară a UE, oferă oportunitatea istorică pentru ca statul român să își renegocieze recuperarea datoriilor de stat ale altor state față de România!

Confirmarea, documentată științific, la nivelul Băncii Internaționale a Reglementărilor, a Academiei Române, a Guvernului german și a altor instituții europene privind datoriile de stat față de România, creează baze temeinice pentru deschiderea negocierilor oficiale privind recuperarea unei părți din averea poporului și statului român, înstrăinată în condiții politice și istorice deosebite.

Este o obligație constituțională, legală și morală ca autoritățile române să acționeze pentru ca relațiile României cu alte state să se desfășoare bazate pe regulile dreptului internațional și ale principiilor de echitate și respect reciproc.

Dovezile incontestabile de natură istorică, economică și arhivistică, fundamentate științific, sunt temeiurile de la care statul român, prin Guvern, Minister de Finanțe și BNR trebuie să pornească această acțiune.

Parlamentul, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român suveran, are obligația istorică, politică și morală de a decide și acționa pentru recuperarea averii înstrăinate a poporului și statului român.

Iniţiator:

Senator Ioan Ghișe

Răspuns la invitaţia PNL pentru crearea unei alte majorități parlamentare

GHISE IOAN

Comunicat de presa din 28 februarie 2015

Răspuns la invitaţia PNL pentru o altă majoritate parlamentară

La 9 decembrie 2012 cetăţenii români au votat 60 % pentru guvernarea USL formată în principal din PNL şi PSD.

Potrivit legii, în Parlament au ajuns 70 % parlamentari USL dintre care 32 % din PNL.

Mă număr printre aceştia. Am fost ales senator, reprezentant al municipiului Braşov din partea PNL prin alianţa politică şi electorală USL.

Acordand PD-L doar 15 % din voturi , alegătorii au sancţionat dur catastrofala guvernare Băsescu-PD-L trimitiţând PD-L în opoziţie.

În februarie 2014, PNL a decis unilateral să rupă alianţa USL şi să iasă de la guvernare ignorând voinţa alegătorilor exprimată la alegerile parlamentare.

În iunie 2014, PNL a decis să fuzioneze cu PD-L , adică, exact cu aceia împotriva cărora poporul a ieşit în stradă în iarna 2011-2012 pentru a-i scoate de la guvernare.

Acum, invocând alegerile prezidenţiale, PNL cere parlamentarilor să li se alature pentru a readuce mai repede la guvernare pe foştii miniştri ai regimului Băsescu-PD-L.

Alegerile prezidenţiale nu sunt alegeri parlamentare şi nici alegeri pentru readucerea la guvernare a PD-L-iştilor băsişti.

Readucerea lor la guvernare nu este pentru binele alegătorilor români şi nu respectă voinţa acestora. Este o modalitate abuzivă de a aduce, pe uşa din spate, la conducerea ţării, a unor oameni compromişi, care au comis inimaginabile acte de corupţie şi de fraudare a avutului public.

Iar o majoritate realizată prin combinatorică, în spatele uşilor închise, probabil, şantaj şi tranzacţionare, nu este decât o nouă soluţie imorală de deturnare a voinţei electoratului.

Adică, PNL vrea să aducă la guvernare PD-L-iştii băsişti, adică pe cei care au tăiat salarii şi pensii, au închis spitale, au dublat datoria publică, au jefuit bugetul tării şi au condus prin abuz şi în mod discreţionar.

Abordarea PNL este împotriva voinţei exprimate covârşitor de majoritatea alegătorilor acum doi ani la alegerile parlamentare.

Se spune în popor că “ cine se aseamănă se adună” , ….

De aceea, eu, în calitate de senator, nu voi da curs unei astfel de invitaţii imorale şi mă delimitez de aceia care încalcă voinţa electoratului si vor cu disperare să ajungă la putere împotriva voinţei acestuia, pentru a relua vechile obiceiuri care fac acum obiectul nenumăratelor anchete penale.

Bucureşti 28 feb. 2015  

– Ioan Ghişe, senator independent,

ales din partea PNL prin alianţa USL în municipiul Braşov.

Ioan Ghise – Anunt privind lansarea unui nou partid

GHISE IOAN

ANUNT DE PRESA   

Marti, 24 feb 2015, orele 14.00, la Sala presei,  la Senat, nivelul P1, senatorul Ioan Ghise  si conf. Univ. Dr. Ion Corbu, organizeaza o conferinta de presa cu titltul:

” Anunt privind lansarea unui nou partid :
Prezentare proiect si program politic – Rezumat”.

Grup de initativa – senator Ioan Ghise si conf.  univ. Dr. Ion Corbu.

Va multumesc !
Cu stima !
Ioan Ghise, senator independent.

Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale de Anchetă privind abuzurile regimului prezidenţial din ultimii 10 ani.

GHISE IOAN

Catre Biroul Permanent al Senatului,

Catre grupurile parlamentare din Senat,

Catre colegii senatori,

Stimate domnule presedinte al Senatului, senator Calin Popescu Tariceanu,

Stimati colegi, senatori, membri ai Biroului Permanent al Senatului,

Stimati colegi senatori,

In baza art. 64,alin.(4) din Constitutia Romaniei si a art.77-79 din Regulamentul Senatului, va rog sa aveti amabilitatea sa analizati necesitatea si oportunitatea infiintarii unei comisii senatoriale speciale de ancheta potrivit   expunerii de motive si proiectului de Hotarare anexate.

Comisia senatoriala speciala de Ancheta este o asteptare a cetatenilor fata de reprezentantii alesi care in numele cetatenilor sa actioneze concret in lupta pentru combaterea coruptiei politice la varf si pentru diminuarea efectelor acestui fenomen.

Lista sustinatorilor proiectului de hotarare este deschisa la secretariatul Biroului Permanent al Senatului.

Bucuresti, 11 feb. 2015    

     Initiator- Ioan Ghise, senator independent

 

Parlamentul României-Senat

Argumente şi expunere de motive privind necesitatea şi oportunitatea infiinţării Comisiei Senatoriale Speciale de Anchetă, pentru anul 2015, potrivit Scopului şi Obiectivelor enunţate.

Schimbarea preşedintelui României în urma alegerilor din dec. 2014 a adus în atenţia opiniei publice mari cazuri de corupţie politică în ultimii zece ani la vârful puterii executive de stat, preşedinte, Guvern şi autorităţi publice de specialitate privind apărarea siguranţei naţionale şi a ordinii de drept.

Implicarea timp de ani de zile în mari cazuri de corupţie a principalelor autorităţi alese şi/sau numite care aveau responsabilităţi în combaterea corupţiei şi precum tergiversarea şi muşamalizarea faptelor ce ţin de siguranţa naţională obligă Parlamentul, organ reprezentativ al poporului suveran să cerceteze acest fenomen de crima economico-financiară organizată.

Este obligaţia parlamentarilor să identifice lipsurile şi slăbiciunile legislative pentru a îmbunătăţi respectarea Constituţiei şi a legilor şi buna funcţionare a instituţiilor publice.

Este răspunderea Senatului să acţioneze potrivit Constituţiei şi Regulamentului Senatului pentru a da cetăţenilor români, alegatori ai senatorilor, mai mult adevăr şi mai multă încredere în lupta pentru combaterea corupţiei politice la varf.

Ne aflăm la un nou început, într-o perioadă de reconstrucţie şi reformă a statului şi este imperativ ca în urma acestor acţiuni să nu mai poată pătrunde în instituţiile statului persoane corupte.

Pentru motivele expuse mai sus vă propunem spre adoptare următorul Proiect de Hotărâre:

Parlamentul României-Senat

Hotărârea Senatului României

privind Anchetarea abuzurilor regimului prezidenţial din ultimii zece ani

Art. 1 Senatul înfiinţează Comisia Specială de Anchetă privind abuzurile regimului prezidenţial din ultimii 10 ani.

Art. 2 Scopul Comisiei este identificarea lipsurilor legislative pentru respectarea Constituţiei şi a legilor privind corupţia politicienilor şi identificarea răspunderilor politice pentru fapte penale de mare corupţie imputate unor demnitari aleşi şi/sau numiţi la conducerea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 3 Obiectivele Comisiei sunt:

  1. Elaborarea pănă la 15 dec. 2015 a unui raport al Comisiei care va fi prezentat şi dezbătut în plenul Senatului în anul 2015;
  2. Analiza documentelor şi audierea demnitarilor şi/sau foştilor demnitari implicaţi în marile cazuri de corupţie dezvoltate şi tolerate de-a lungul ultimilor zece ani prin decizia responsabililor politici aleşi şi/sau numiţi la vârful autorităţilor şi instituţiilor publice de nivel naţional;
  3. Identificarea faptelor politice de implicare a demnitarilor în marile cazuri de corupţie, încalcare a Constituţiei şi a legilor şi responsabilizarea juridica a persoanelor implicate;
  4. Sesizarea disfuncţiilor operaţionale în colaborarea şi cooperarea dintre autorităţile şi instituţiile publice de specialitate responsabile privind combaterea corupţiei, a apărării ordinii de drept, respectarea cadrului legal şi a interesului general de securitate naţională;
  5. Identificarea cauzelor întârzierii cu mai mulţi ani privind trimiterea in faţa instanţelor de judecată a demnitarilor implicaţi în marile cazuri de corupţie la vârful autorităţilor şi instituţiilor publice;
  6. Audierea publică a persoanelor care doresc şi pot să semnaleze, pe bază de probe scrise, cazuri de corupţie şi disfuncţionalităţi ale instituţiilor publice care au permis şi permit corupţia demnitarilor la nivel înalt.

Art. 4 Din Comisie vor face parte senatori care nu au dosare penale.

Art. 5 Comisia va avea un număr de 11 membri potrivit configuraţiei politice a Senatului.

Art. 6 Raportul Comisiei va fi depus la Biroul Permanent până la 15 dec. 2015 .

Art. 7 Secretariatul General al Senatului va asigura mijloacele tehnice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiei.

    Bucureşti,

     11.02.2015

                                                                                   Iniţiator,

                                                               Ioan Ghişe, senator independent

 

Senatorul Ioan Ghise iti vorbeste LIBER

GHISE IOAN

Anunt 67/28.10.2014 – Ioan Ghise la TV:

Marti 28.10.2014

Ora 20:30 – Antena 3

Sustinere publica pentru C P Tariceanu la presedintia Romaniei

GHISE IOAN

Sustinere publica pentru C P Tariceanu la presedintia Romaniei

Il sustin public pe domnul presedinte al Senatului, dl. Calin Popescu Tariceanu pentru a fi ales presedinte al Romaniei din urmatoarele motive:

Domnia sa este o certitudine politica pentru un comportament politic democratic, constructiv si echilibrat demonstrate in ultimii de 25 de ani.

Ca prim ministru a contribuit decisiv ca salariile si pensiile sa se dubleze in doar patru ani iar economia Romaniei sa dezvolte.

Domnul Tariceanu are o indelungata experienta politica si a demonstrat competenta politica si spirit liberal.

A demonstrat ca prim ministru ca poate si stie sa reprezinte Romania pe plan international cu onoare si demnitate.

Domnia sa merita si noi cetatenii romani meritam ca domnul Calin Popescu Tariceanu sa fie ales presedinte al Romaniei.

Brasov 27 oct. 2012       –   Ioan Ghise, senator independent