Category Archives: Uncategorized

Obligatia Parlamentului de a reinstaura odinea de drept in Romania

adresa Senat referendum 05.09.2014 Scan cu nr inregistrare

adresa Cam.Dep.referendum  05.09.2014 Scan cu nr de inregistrare

Obligatia Parlamentului de a reinstaura odinea de drept in Romania

Stimate domnule preşedinte al Senatului,

senator Călin Popescu Tăriceanu,

Stimate domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor,

deputat Valeriu Zgonea,

Simaţi colegi parlamentari,

Constituţional, Parlamentul este obligat să finalizeze referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României.

Parlamentul prin Hotararea nr. 34/2012 privind referendumul national din 2012 a stabilit la art. 3:

„ In situatia in care Curtea Constitutionala va stabili ca nu au fost indeplinite de valabilitate stabilite de lege, Parlamentul Romaniei va lua act de hotararea acesteia si VA DECIDE PROCEDURA DE URMAT ”.

De doi ani, Parlamentul trebuie sa finalizeze aceasta procedura pentru a incheia referendumul.

Va solicit pentru a cincea oara să introduceţi pe ordinea de zi a Şedinţei Camerelor reunite ale Parlamentului proiectul de Hotărâre pe care

l-am depus cu nr.191 la Senat, în 11 februarie 2013, privind finalizarea referendumului naţional din 29 iulie 2012.

Adoptarea de către Parlament a unei astfel de Hotărâri pentru finalizarea referendumului este obligatorie deoarece este în vigoare şi astăzi Hotărârea nr.33 din 6 iulie 2012 privind suspendarea lui Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României.

Prin Rezolutia nr. 2257/6 dec.2012, punctul 6, Parchetul General de pe langa ICCJ, apreciaza punctele 3,4 si 5 ale Hotararii nr. 6/2012 a CCR privind referendumul din 29 iulie 2012 ca fiind doar „idei, pareri, opinii ” ale judecatorilor CCR.

Potrivit Constitutiei Romaniei, art.2,alin.(2) aceste ”idei, pareri, opininii ” nu pot substitui suveranitatea poporului.

Parlamentul are obligatia sa reinstaureze ordinea de drept in Romania, chiar si cu doi ani intarziere !.

 

Bucureşti, 9 septembrie 2014                          Cu stima !

 

Ioan Ghise, senator independent

HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 iulie 2012 privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României

În temeiul prevederilor art. 95 şi ale art. 146 lit. g) din Constituţia României, republicată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1  Domnul Traian Băsescu se suspendă din funcţia de Preşedinte al României.

Art. 2 Hotărârea  se  comunică  Curţii  Constituţionale  pentru  a  constata existenţa  împrejurărilor  care  justifică  interimatul  în  exercitarea funcţiei de Preşedinte al României.-****-

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 6 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art.95 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 6 iulie2012

HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 iulie 2012 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României

În temeeiul dispoziţiilor art. 95 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ale art. 8, 9 şi ale art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr.3/2000 privind  organizarea  şi  desfăşurarea  referendumului,  cumodificările şi completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Cetăţenii României sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot, în cadrul unui referendum naţional pentru demiterea PreşedinteluiRomâniei

(2) Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României este obligatoriu.

(3) Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui Românieiva avea loc în data de 29 iulie 2012.

Art. 2

Cetăţenii  care participă la  referendum au dreptul  să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinulde  vot:  „Sunteţi  de  acord  cu  demiterea  Preşedintelui  României, domnul Traian Băsescu?”

Art. 3

În situaţia în care Curtea Constituţională va stabili că nu au fost îndeplinite condiţiile de valabilitate stabilite de lege, ParlamentulRomâniei  va  lua  act  de  hotărârea  acesteia  şi  va  decide  asupraprocedurii de urmat.

Art. 4

(1) Data referendumului naţional se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi prin presă, radio şi televiziune.

(2) Campania  pentru  referendum  începe  la  data  aducerii  la cunoştinţa publică a datei referendumului şi se încheie la data de28 iulie 2012, ora 7,00.

Art. 5

(1) În  vederea  repartizării  şi  monitorizării  timpilor  de  antenă  se constituie o comisie parlamentară specială.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din 11 deputaţi şi senatori,  desemnaţi  cu  respectarea  configuraţiei  politice  a Parlamentului României, potrivit anexei care face parte integrantă din  prezenta  hotărâre,  preşedintele  Consiliului Naţional al Audiovizualului, preşedinteleSocietăţii  Române  de Radiodifuziune, preşedintele Societăţii Române de Televiziune şi un  reprezentant  al  domnului  Traian  Băsescu,  Preşedintele suspendat al României.-****-

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 6 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

ANEXĂ: Componenţa nominală a comisiei prevăzute la art. 5

1. Turcan Raluca – deputat Grup parlamentar al PDL
2. Boureanu Cristian Alexandru – deputat Grup parlamentar al PDL
3. Feldman Radu Alexandru – senator Grup parlamentar al PDL
4. Neacşu Marian – deputat Grup parlamentar al PSD
5. Pâslaru Florin-Costin – deputat Grup parlamentar al PSD
6. Şova Dan Coman – senator Grup parlamentar al PSD
7. Taloş Gheorghe Mirel – deputat Grup parlamentar al PNL
8. Cazan Mircea Vasile – deputat Grup parlamentar al PNL
9. Marton Arpad Francisc – deputat Grup parlamentar al UDMR
10. Vasile Aurelia – deputat Grup parlamentar progresist
11. Păun Nicolae – deputat Grup parlamentar al minorităţilor naţionale

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 6 iulie 2012.

HOTĂRÂREA nr. 6 din 21 august 2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, si la confirmarea rezultatelor acestuia

 CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

în numele legii

HOTĂRĂŞTE:

1. Constată  că  procedura  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea referendumului  naţional  din  data  de  29  iulie  2012  pentru demiterea  Preşedintelui  României,  domnul  Traian  Băsescu,  a fost respectată.

2. Confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central şi constată că din totalul de 18.292.464 persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 persoane (46.24%), din  care  7.403.836  (87.52%) au  răspuns „DA” la  întrebarea „Sunteţi  de  acord  cu  demiterea  Preşedintelui  României?”,  iar943.375 (11.15%) au răspuns „NU”.

3. Constată că la referendum nu au participat cel puţin jumătateplus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electoralep ermanente, pentru ca  referendumul  să  fie  valabil  în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

4. La  data  publicării  prezentei  hotărâri  în  Monitorul  Oficial  al României, Partea I, încetează interimatul domnului George-Crin Laurenţiu  Antonescu  în  exercitarea  funcţiei  de  Preşedinte  al României.

5. De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, domnul Traian Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale de Preşedinte al României. Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună. Hotărârea este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă.