Tag Archives: Parlament

Ioan Ghise – Coautor la propuneri constituționale noi pentru Romania

Inregistrare amendamente pl Revizuire Constitutie

Comunicat 2/01.06.14

Constituția devine un Contract Social, prin care poporul român proclamă intangibilitatea şi inalienabilitatea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului ca temelie a statului român, în care toate structurile – administrativă – legislativă, executivă şi justiţia – sunt în slujba poporului, cu obligaţia de a le apăra şi respecta, pentru a asigura cetățenilor români și urmașilor acestora prosperitate materială, culturală și spirituală.

Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită: direct prin referendum și indirect prin reprezentanţii săi aleşi.

Republica va fi parlamentară

Președintele României va fi ales de către Parlament, pentru un singur mandat de șase ani, iar funcția va fi de reprezentare;

Parlament va fi bicameral, în care Senatul și Camera Deputaților vor avea atribuții diferite în procesul legislativ.

Parlamentarii nu vor putea îndeplini, pe perioada mandatului, nicio altă activitate publică de stat sau privată remunerată.

Singura autoritate legiuitoare va fi Parlamentul, iar Ordonanţa de urgenţă va avea ca obiect modificări ale legilor organice și ordinare, numai cu privire la acele dispoziții ce îngreunează punerea lor în executare, fără a putea afecta drepturile acordate.

Guvernul va fi de uniune națională.

Funcțiile de demnitate publică vor fi incompatibile cu orice activitate publică sau privată remunerată.

Candidații la funcția de judecător si procur vor fi propuși de către asociațiile profesionale si vor fi aleși de popor, pe baza de CV.

Regiunile vor fi unități administrative teritoriale in locul județelor.

Poporul poate iniția referendum, astfel încât acesta să devină o pârghie reală de exprimare a suveranității poporului.

Drepturile si libertățile fundamentale ale cetățenilor romani stabilite de către DUDO si CEDO vor fi garantate de către stat.

Cetățenilor li se garantează accesul la controlul cheltuirii banilor publici.

O moțiune simpla adoptată de către una din Camerele Parlamentului va duce la remanierea ministrul vizat.

Toţi românii au dreptul să se împotrivească, dacă altă posibilitate nu există, împotriva oricui se angajează să înlăture ordinea de drept constituţională.

Ziua naţionala a României va fi 3 iulie – Ziua naţională trebuie să marcheze momentul în care România a fost definită ca stat ori acesta a fost când Principatele Române au fost recunoscute ca ROMÂNIA, în act oficial – Monitorul Oficial al României din data de 3 iulie 1864, când a fost publicată prima Constituție a României ca Stat, adoptată prin voinţa poporului prin referendumul din 15 mai 1864.

Oricărei persoane îi este garantat dreptul să se adreseze instanţelor judiciare.

Bucuresti, 27 mai 2014

– Initiatori senatori liberali Ioan Ghise,Brasov

Paul Ichim, Galati

Marin Burlea, Iasi

Autor jurist Ion Ciochina