Tag Archives: Proiect de Hotărâre constituirea Comisiei Speciale de Anchetă privind abuzurile regimului prezidenţial din ultimii 10 ani senator Ioan Ghise

Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale de Anchetă privind abuzurile regimului prezidenţial din ultimii 10 ani.

GHISE IOAN

Catre Biroul Permanent al Senatului,

Catre grupurile parlamentare din Senat,

Catre colegii senatori,

Stimate domnule presedinte al Senatului, senator Calin Popescu Tariceanu,

Stimati colegi, senatori, membri ai Biroului Permanent al Senatului,

Stimati colegi senatori,

In baza art. 64,alin.(4) din Constitutia Romaniei si a art.77-79 din Regulamentul Senatului, va rog sa aveti amabilitatea sa analizati necesitatea si oportunitatea infiintarii unei comisii senatoriale speciale de ancheta potrivit   expunerii de motive si proiectului de Hotarare anexate.

Comisia senatoriala speciala de Ancheta este o asteptare a cetatenilor fata de reprezentantii alesi care in numele cetatenilor sa actioneze concret in lupta pentru combaterea coruptiei politice la varf si pentru diminuarea efectelor acestui fenomen.

Lista sustinatorilor proiectului de hotarare este deschisa la secretariatul Biroului Permanent al Senatului.

Bucuresti, 11 feb. 2015    

     Initiator- Ioan Ghise, senator independent

 

Parlamentul României-Senat

Argumente şi expunere de motive privind necesitatea şi oportunitatea infiinţării Comisiei Senatoriale Speciale de Anchetă, pentru anul 2015, potrivit Scopului şi Obiectivelor enunţate.

Schimbarea preşedintelui României în urma alegerilor din dec. 2014 a adus în atenţia opiniei publice mari cazuri de corupţie politică în ultimii zece ani la vârful puterii executive de stat, preşedinte, Guvern şi autorităţi publice de specialitate privind apărarea siguranţei naţionale şi a ordinii de drept.

Implicarea timp de ani de zile în mari cazuri de corupţie a principalelor autorităţi alese şi/sau numite care aveau responsabilităţi în combaterea corupţiei şi precum tergiversarea şi muşamalizarea faptelor ce ţin de siguranţa naţională obligă Parlamentul, organ reprezentativ al poporului suveran să cerceteze acest fenomen de crima economico-financiară organizată.

Este obligaţia parlamentarilor să identifice lipsurile şi slăbiciunile legislative pentru a îmbunătăţi respectarea Constituţiei şi a legilor şi buna funcţionare a instituţiilor publice.

Este răspunderea Senatului să acţioneze potrivit Constituţiei şi Regulamentului Senatului pentru a da cetăţenilor români, alegatori ai senatorilor, mai mult adevăr şi mai multă încredere în lupta pentru combaterea corupţiei politice la varf.

Ne aflăm la un nou început, într-o perioadă de reconstrucţie şi reformă a statului şi este imperativ ca în urma acestor acţiuni să nu mai poată pătrunde în instituţiile statului persoane corupte.

Pentru motivele expuse mai sus vă propunem spre adoptare următorul Proiect de Hotărâre:

Parlamentul României-Senat

Hotărârea Senatului României

privind Anchetarea abuzurilor regimului prezidenţial din ultimii zece ani

Art. 1 Senatul înfiinţează Comisia Specială de Anchetă privind abuzurile regimului prezidenţial din ultimii 10 ani.

Art. 2 Scopul Comisiei este identificarea lipsurilor legislative pentru respectarea Constituţiei şi a legilor privind corupţia politicienilor şi identificarea răspunderilor politice pentru fapte penale de mare corupţie imputate unor demnitari aleşi şi/sau numiţi la conducerea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 3 Obiectivele Comisiei sunt:

  1. Elaborarea pănă la 15 dec. 2015 a unui raport al Comisiei care va fi prezentat şi dezbătut în plenul Senatului în anul 2015;
  2. Analiza documentelor şi audierea demnitarilor şi/sau foştilor demnitari implicaţi în marile cazuri de corupţie dezvoltate şi tolerate de-a lungul ultimilor zece ani prin decizia responsabililor politici aleşi şi/sau numiţi la vârful autorităţilor şi instituţiilor publice de nivel naţional;
  3. Identificarea faptelor politice de implicare a demnitarilor în marile cazuri de corupţie, încalcare a Constituţiei şi a legilor şi responsabilizarea juridica a persoanelor implicate;
  4. Sesizarea disfuncţiilor operaţionale în colaborarea şi cooperarea dintre autorităţile şi instituţiile publice de specialitate responsabile privind combaterea corupţiei, a apărării ordinii de drept, respectarea cadrului legal şi a interesului general de securitate naţională;
  5. Identificarea cauzelor întârzierii cu mai mulţi ani privind trimiterea in faţa instanţelor de judecată a demnitarilor implicaţi în marile cazuri de corupţie la vârful autorităţilor şi instituţiilor publice;
  6. Audierea publică a persoanelor care doresc şi pot să semnaleze, pe bază de probe scrise, cazuri de corupţie şi disfuncţionalităţi ale instituţiilor publice care au permis şi permit corupţia demnitarilor la nivel înalt.

Art. 4 Din Comisie vor face parte senatori care nu au dosare penale.

Art. 5 Comisia va avea un număr de 11 membri potrivit configuraţiei politice a Senatului.

Art. 6 Raportul Comisiei va fi depus la Biroul Permanent până la 15 dec. 2015 .

Art. 7 Secretariatul General al Senatului va asigura mijloacele tehnice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiei.

    Bucureşti,

     11.02.2015

                                                                                   Iniţiator,

                                                               Ioan Ghişe, senator independent