Tag Archives: solicităm de urgenţă abrogarea cel puţin a art. 11 din OUG 45/2014

COMUNICAT

COMUNICAT

Potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneţia privind democraţia prin drept[1], în conformitate cu art. 65 din Codul bunelor practici în materie electorală trebuie evitată modificarea sistemelor de scrutin cu mai puţin de un an înainte de alegeri[2]

În Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata în 2011[3] la Art.27 se precizează: „(1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.

Prin OUG 45/2014[4] privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, se modifică, încălcându-se recomandările Comisiei de la Geneva, termenul de depunere a candidaturilor, mărindu-se timpul de 30 de zile la 40 de zile.

În acest fel, se reduce perioada de strângere a semnăturilor pentru susţinerea candidaţilor cu 10 zile.

Cei mai afectaţi de această modificare antieuropeană, care încalcă prevederile patrimoniului electoral european sunt candidaţii independenţi. Dar poate chiar asta s-a urmărit: să li se mai dea o lovitură candidaţilor independenţi.

Prin urmare, solicităm de urgenţă abrogarea cel puţin a art. 11 din OUG 45/2014. În fapt solicităm abrogarea întregii OUG pentru că încalcă prevederile patrimoniului electoral european, în sensul, că modifică sistemul de scrutin cu mai puţin de 1 an de la data alegerilor, respectiv cu 4 luni înainte de data alegerii. În acest mod cei mai prejudiciaţi sunt candidaţii independenţi cărora li se iau 10 zile din timpul de strângere a semnăturilor.

Această încălcare grosolană a principiilor democraţiei ne situează în afara statului de drept.

31.08.2014

Prof. Ioan Ghişe, senator independent de Braşov

[1] COMISIA EUROPEANĂ PENTRU DEMOCRAŢIE PRIN DREPT (COMISIA DE LA VENEŢIA) Codul bunelor practici în materie electorală Linii directoare şi raport explicativ   adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002)

[2] Art. 65. „Ceea ce trebuie evitat, este nu atât modificarea sistemelor de scrutin- ele pot fi întotdeauna îmbunătăţite – ci modificarea lor frecventă   sau cu puţin timp (mai puţin de un an) înainte de alegeri. Chiar în absenţa unei intenţii de manipulare, modificările vor fi dictate de interesele iminente ale partidului politic”

[3] Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 12 septembrie 2011

[4] Art. 11. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 27 (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor.” Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 27 iunie 2014